Privacybeleid

Inleiding

Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is voor Stichting Het Buitenhof van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Stichting Het Buitenhof heeft daarom een privacyreglement gemaakt, dat door u bij ons kan worden opgevraagd via een e-mailbericht aan ons hierna genoemde e-mailadres. Op deze pagina informeren wij u over de wijze waarop wij omgaan met uw persoonlijk gegevens.

 

Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)

Wanneer u gegevens aan Stichting Het Buitenhof verstrekt, vallen uw gegevens onder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Deze wet geeft regels ten aanzien van de verwerking en bescherming van uw persoonsgegevens.

 

Bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) hebben wij onze verwerkingen van persoonsgegevens aangemeld en geregistreerd onder melding nummers: m1627353, m1627341 en m1627328. Je kunt deze inzien via www.cbpweb.nl.

Invullen van persoonsgegevens

Voor het maken van bijvoorbeeld een boeking of het aanmelden op de nieuwsbrief wordt u gevraagd naar persoonlijke informatie. De persoonlijke gegevens die u invult gebruiken wij uitsluitend om de service te verlenen, het betreffende reisproduct te leveren of u in de toekomst over reisproducten te informeren.

 

Tijdens het boekingsproces wordt u gevraagd om gegevens van thuisblijvers te verstrekken. Wij gaan er van uit dat u de thuisblijvers zelf informeert dat wij hun gegevens in ons bezit hebben en uitsluitend zullen gebruiken in geval van een calamiteit.

 

Verzameling van persoonsgegevens

Voor een compleet en actueel overzicht van de gegevens die Stichting Het Buitenhof verzamelt en verwerkt, verwijzen we je naar onze registratie bij het CBP. Via www.cbpweb.nl heb je direct inzage.

 

Verwerking van persoonsgegevens

In het kader van de dienstverlening worden persoonsgegevens vastgelegd. Stichting Het Buitenhof gebruikt gegevens van deelnemers, boekers, vrijwilligers, medewerkers en bezoekers van de website voor uitvoering van de verschillende overeenkomsten en diensten. Daarnaast worden de gegevens van deelnemers, boekers en vrijwilligers verwerkt om te informeren over de activiteiten van Stichting Het Buitenhof. Indien u geen prijs stelt op informatie van Stichting Het Buitenhof, kunt u dat schriftelijk melden aan Stichting Het Buitenhof, Postbus 109, 2800 AC Gouda of per e-mail aan info@buitenhof.nl. Wij laten uw gegevens hiervoor dan blokkeren.

 

Om de service en het reisproduct zo goed mogelijk te leveren kan het noodzakelijk zijn uw persoonsgegevens beschikbaar te stellen aan onze leveranciers of derden, die de uiteindelijk producten en diensten leveren die u bij ons hebt geboekt. De persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt om een vakantiereis of- verblijf zo zorgvuldig mogelijk uit te voeren en te begeleiden. Deze persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt, noch worden zij zonder uw toestemming aan derden doorgegeven. 

 

Wanneer u naar het buitenland reist, kunnen wij verplicht worden (door overheidsinstanties op vertrek- en aankomstpunten) dat uw persoonsgegevens verstrekt en verwerkt worden in het kader van een grenscontrole, immigratie-, veiligheids-, antiterrorisme- en andere doeleinden die toepasselijk worden geacht. Ook als het verstrekken van gegevens niet verplicht is, kunnen wij besluiten om overheidsinstanties toch behulpzaam te zijn. 

 

Beveiliging

Wij maken gebruik van veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegdheden toegang krijgen tot deze gegevens. 

 

Informatievoorziening

Stichting Het Buitenhof besteedt de grootst mogelijke zorg aan de juistheid van haar informatie. Er kan echter geen garantie worden gegeven dat de informatie 100% correct is. Stichting Het Buitenhof is alleen aansprakelijk voor zover dat voortvloeit uit de wet of uit de ANVR reisvoorwaarden. De foto's en beschrijvingen in uitingen zoals buitenhofreizen.nl, mundoradoreizen.nl en autitravel.nl, advertenties, brochures, nieuwsbrieven en andere media zijn voorbeelden en geven een indruk van de reis en het verblijf. Verwijzingen naar andere media die geen eigendom zijn van Stichting het Buitenhof zijn slechts opgenomen ter informatie voor de bezoeker van de website. Stichting Het Buitenhof is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de beschikbaarheid of juistheid van deze bronnen. De gegevens op onze website(s) en in onze media kunnen zonder aankondiging en opgaaf van reden door Stichting Het Buitenhof worden gewijzigd. Stichting Het Buitenhof kan geen garantie bieden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de Stichting Het Buitenhof website(s).

 

Link naar andere websites

Op de website treft u een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor de privacyverklaring, voor zover aanwezig, van de website die u bezoekt.

 

Klikgedrag en cookies

Op de website worden bezoekgegevens bijgehouden zoals de door een bezoeker meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om door u relevante informatie op de pagina’s die u bezoekt te plaatsen, bijvoorbeeld speciale berichten in uw interessevelden. Op deze wijze kan onze dienstverlening aan u verder worden geoptimaliseerd. Daarnaast maken wij bij het aanbieden van diensten gebruik van zg. cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aan de website, wordt geplaatst op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens, zodat u als bezoeker kan worden herkend, telkens wanneer u onze website bezoekt. Het is dan mogelijk om de website speciaal voor u in te stellen en/of het inloggen te vergemakkelijken. U kunt in uw browser cookies buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor uw gebruik van de website. Het gevolg kan dan echter zijn dat bepaalde onderdelen minder of niet meer toegankelijk voor u zijn. 

 

Nieuwsbrief

Wanneer u bent aangemeld voor onze nieuwsbrief, informeren wij u regelmatig per e-mail over nieuws rondom de reizen en/of organisatie. Wenst u de nieuwsbrief niet meer te ontvangen? Dan kunt u uzelf eenvoudig via een afmeldlink (onderaan elke nieuwsbrief) uitschrijven.

 

Inzage, correctie en verwijderen van persoonsgegevens

Wij zijn verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. Hierbij trachten wij rekening te houden met uw voorkeuren. Indien u inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens wilt, kunt u dit doen bij info@buitenhof.nl.

 

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht om wijzigingen aan te brengen in het privacyreglement en deze privacyverklaring. Check deze privacyverklaring daarom regelmatig voor een update van ons privacy beleid. 

 

Vragen

Heeft u vragen en/of opmerkingen over ons privacy beleid, neemt u dan contact op met:
Stichting Het Buitenhof
Postbus 109
2800 AC Gouda
info@buitenhof.nl

 

Laatste wijziging: 12-09-2016